آغاز مطالعات توان اکولوژیکی در منطقه آزاد چابهار

سعید ریگی مدیر محیط زیست منطقه آزاد چابهار از آغاز مطالعات توان اکولوژیکی در منطقه خبر داد و گفت: هدف از انجام این مطالعات استراتژیک مکان یابی بهینه فعالیت ها و همچنین میزان بارگیری های صنعتی در اراضی 86 هزار هکتاری منطقه آزاد چابهار و جلوگیری ار آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنعت در سواحل مکران در سه حوزه آب، خاک و هوا می باشد.
آغاز مطالعات توان اکولوژیکی در منطقه آزاد چابهار

سعید ریگی مدیر محیط زیست منطقه آزاد چابهار از آغاز مطالعات توان اکولوژیکی در منطقه خبر داد و گفت: هدف از انجام این مطالعات استراتژیک مکان یابی بهینه فعالیت ها و همچنین میزان بارگیری های صنعتی در اراضی 86 هزار هکتاری منطقه آزاد چابهار و جلوگیری ار آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنعت در سواحل مکران در سه حوزه آب، خاک و هوا می باشد.

ریگی همچنین بیان کرد: منتها الیه جنوب شرقی کشور یکی از لکه های سفید زیست محیطی بوده و حفاظت از آن در اسناد بالادستی (سند توسعه سواحل مکران) همواره مورد توجه خاص است.

دیگران چه می خوانند:

وی در ادامه گفت: تأمین اطلاعات لازم برای کاربری¬های مطلوب اراضی درگسترۀ منطقه آزاد برای تحلیل فضای توسعه اقتصادی در کاربری های معین و حفاظت هر چه بهتر از منابع طبیعی این محدوده جهت جلوگیری از بروز اثرات جبران ناپذیر زیست محیطی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

 

آغاز مطالعات توان اکولوژیکی در منطقه آزاد چابهار

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟